انتخاب برگه

دسته: عکس نوشت

زیر انگشتامون چه خبره ؟!

تا حالا شده به این خانواده پر جمعیت و خیلی صمیمی و خون گرم از نزدیک چند لحظه هم که شده نگاه کنی؟ نه واقعا شده؟ اینا تو زندگیت تنها چیزایی هستن که برای رسیدن به اهدافت خیلی زیاد تو سری خوردن و تا جایی که در توانشون بود زیر انگشتات دوام آوردن.

ادامه مطلب
در حال بارگذاری