انتخاب برگه

دسته: تستهای روانشناسی

آزمون مزاج سنجی

جهت مشخص شدن مزاج شما پس از تکمیل فرم اولیه خواهشمند است با دقت یکی از سه گزینه مربوط به هر سووال را که به حالات خود نزدیک تر می دانید انتخاب و علامت بزنید .در پایان آزمون نتیجه به صورت آنلاین به شما نمایش داده خواهد شد .

ادامه مطلب
در حال بارگذاری